top of page
IMG_6309.jpg

SEA FISH TANK

New Product

ชุดตู้เลี้ยงปลาทะเล 40 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด มีฝาปิดท่อ New Design Gen 2

THE STORY OF LOVE NEMO FARM

Love Nemo Farm เป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนเล็กๆในกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2557 มาจนถึงปัจจุบัน

โดยมีเเรงบันดาลเกิดจากการที่เจ้าของฟาร์มมีใจรักเเละสนใจ

ในการเลี้ยงปลาการ์ตูนตั้งเเต่เด็กจึงได้ศึกษาวิธีการเลี้ยง การเพาะพันธุ์และระบบนิเวศน์ของปลาการ์ตูนในท้องทะเลอย่างจริงจัง เเละได้เริ่มฝึกฝนการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนจนประสบความสำเร็จเเละจัดจำหน่ายให้เเก่ลูกค้าที่สนใจเลี้ยงปลาการ์ตูนทั่วประเทศทั้งยังเป็นการช่วยอนุรักษ์เเละลดการจับปลาการ์ตูนในท้องทะเลให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนี้ Love Nemo Farm ยังรับจัดทำชุดตู้ปลาทะเลที่ครบวงจร พร้อมทั้งจัดวางระบบตู้ปลาทะเลตามมาตรฐานสากลเเละรับให้คำปรึกษาวิธีการเลี้ยงปลาทะเลเเละให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ของปลาการ์ตูนเพื่อเป็นการให้คำแนะนำและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในการที่จะเลี้ยงปลาการ์ตูนให้ประสบความสำเร็จได้ต่อไป

Contact Us

79/184 Delight@scene Saimai Bangkok

IMG_3788.jpg
IMG_6160 3.jpg

On Air

IMG_6161.jpg
IMG_6162.jpg
IMG_2076.JPG

OUR CUSTOMERS

IMG_8458.JPG
IMG_8464_edited.jpg
IMG_8459.PNG
IMG_8466.JPG
IMG_8467.JPG
bottom of page